U Zenici, u Hrvatskom domu Kralj Tomislav, svoju 65. Glavnu skupštinu održalo je 10. studenog Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Glavnoj skupštini nazočili su predstavnici Grada Zenice, Zeničko-dobojskog kantona, kulturno-prosvjetnih društava, medijskih kuća, pojedinci iz političkog života, akademski djelatnici. Skupštini su nazočili i predstavnici gotovo svih Napretkovih podružnica i udruga. Prisutne je u dvorani Hrvatskoga doma, nakon intoniranja himni – bosanskohercegovačke, himne hrvatskog naroda i Napretkove himne –  prigodnim riječima pozdravio predsjednik Glavne podružnice Tuzla i dopredsjednik Napretka dr. Nikola Čiča, koji je predsjedavao ovogodišnjom Skupštinom.
Nakon toga, zastupnicima Napretka i gostima Skupštine pozdravnim se govorm obratio prof. dr. Franjo Topić, predsjednik Napretka. Topić je izrazio zadovoljstvo što je baš Zenica domaćin ovogodišnje Skupštine. U sklopu Napretka u Zenici djeluju dva iznimno uspješna sportska kolektiva, ženski i muški šahovski klub, a šahisti zeničkog Napretka ove su godine osigurali nastup u elitnoj Premijer ligi Bosne i Hercegovine, naglasio je Topić. Predsjednik Napretka pohvalio je rad podružnica, istaknuvši kako je u mnogim sredinama upravo Napredak glavni nositelj kulturnih aktivnosti. Napredak je u 2017. godini realizirao 518 manifestacija što je jedna ipo manifestacija u prosjeku, naglašava Topić. Već godinama Napredak je član Europskog centra za radnička pitanja (EZA). EZA djeluje unutar Europske unije pa je na taj način i Napredak dio te europske obitelji. Napredak je danas neka vrsta produžene ruke EZA-e u jugoistočnoj Europi.
Napredak za kulturu čini više nego 10 županijskih ministarstava
Topić je još jednom naglasio važnu činjenicu – da se nikada nije dogodilo da netko od naših sugrađana druge vjere ili nacije neće sudjelovati na Napretkovoj manifestaciji, što dovoljno govori o otvorenosti Napretka. Puno je više zajedničkoga što nas povezuje nego različitoga što nas razdvaja, rekao je predsjednik Društva. Napredak je pokazao da se vlastiti identitet može njegovati, a da to nikome ne smeta. Svoje pozdravno izlaganje Topić je završio citiranjem Ive Andrića, književnog nobelovca i najpoznatijeg Napretkovog stipendista: Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za Božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje.
Prisutne je potom pozdravio gradonačelnik Zenice, gospodin Fuad Kasumović. Pohvalivši rad i djelovanje Napretka, gradonačelnik Zenice konstatirao je da se Napredak davno izdigao nad ovdašnjim podjelama, okupljajući oko sebe i ljude različitih nacionalnosti i svjetonazora. Gospodin Kasumović, impresioniran brojem Napretkovih manifestacija, ističe da je Napredak u svojoj kulturno-prosvjetiteljskoj misiji uradio ogroman posao. Napredak je za kulturu više učinio nego svih 10 kantonalnih ministarstava, rekao je gradonačelnik Zenice.
U ime Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona prisutne je na Napretkovoj skupštini pozdravio Marinko Tokić, zatim Vlatko Rosić, ravnatelj zeničkog Katoličkog školskog centra Sv. Pavao, Amna Softić, predsjednica Bošnjačke zajednice kulture Preporod u Zenici, te Boško Jeftić, predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zenici.
Napredak zakonito posluje
Radni dio Skupštine započeo je podnošenjem izvješća o radu Napretka. Podnešena su izvješća o radu Središnje uprave i predsjednika Društva, Nadzornog odbora, Stegovnog suda te Napretkovih podružnica i udruga, kao i financicijska izvješća. Sva izvješća su nakon rasprave jednoglasno usvojena.
Urađena je i revizija finacijskih izvještaja. Ovlaštena revizorska kuća konstatirala je da je poslovanje Napretka uredno te da nije bilo kršenja pozitivnih propisa. U izvještaju ove revizorske kuće stoji da se godišnja financijska izvješća istinito i fer prikazuju u svim stavkama, te da su u skladu s postojećim zakonima i međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Također, temeljem odluke Napretkove Središnje uprave, iako za to nije postojala zakonska obveza, izvršen je revizijski uvid u financijske izvještaje firme Napredak Futura d.o.o. za razdoblje 2007. do 2017. godine. Iz ovlaštene revizorske tvrtke konstatirano je da financijska izvješća firme Napredak Futura iz Zagreba pružaju objektivnu i realnu sliku financijskog poslovanja, te da su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI).
Važni Napretkovac
Zanimljivo izlaganje imao je don Luka Brković, prvi predsjednik Napretkove podružnice u Zenici i sadašnji predsjednik Napretkovog stegovnog suda. Prisjećajući se tih dana, a usput spomenuvši da je Zenici ime dala kraljica Katarina, don Brković je spomenuo ime Muhameda Kondžića, čovjeka iznimno zaslužnog za osnivanje Napretka u Zenici. Pomalo zaboravljeni književnik i rođeni Dervenćanin koji je dobar dio života proveo u Zenici, Kondžić je idejno i financijski pomogao osnivanje zeničke podružnice i zaslužuje da mu se oda zaslužena počast, istaknuo je Brković.
Sveti Ćiril i Metod su Napretkovi zaštitnici
O projektu medijske vidljivosti Napretka govorio je na Skupštini član Napretkove Središnje uprave i predsjednik podružnice u Busovači Josip Križanović. Križanović je predstavio medijski projekt koji podrazumijeva kreiranje nove Napretkove medijske platforme i portal koji će se zvati Slovo.ba. Nova medijska platforma poboljšat će medijsku prisutnost i promidžbu Napretka i ubrzati komunikaciju s drugim medijima kroz bržu distribuciju vijesti. Napretkov nastup u javnosti, u medijima i na društvenim mrežama, novom medijskom koncepcijom bit će značajno poboljšan.
HKD Napredak odlučio se i za svoje svece zaštitnike, a prijedlog je obrazložio fra Mirko Filipović, predsjednik podružnice u Derventi i član Napretkove Središnje uprave. Ove godine Skupština je odlučila da Napretkovi nebeski zaštitnici budu sveti Ćiril i Metod, nositelji pismenosti u slavenskih naroda. Kulturna i duhovna povijest slavenskoga juga nezamisliva je bez ovog kulturno-prosvjetiteljskog dvojca. Ćiril i Metod stvorili su slavenska pisma glagoljicu i ćirilicu, imali golem utjecaj na razvoj kršćanstva kod slavenskih naroda, te su preveli Bibliju na slavenski jezik. Upravo tim poduhvatom, prijevodom Svetog pisma na slavenski jezik, uveli su Slavene u ondašnje kulturno-civilizacijske tokove, a slavenski jezik izjednačili sa tadašnjim ”svetim” jezicima – hebrejskim, grčkim i latinskim. Ćirilmetodska vjersko-kulturna ostavština ima epohalnu važnost za sve slavenske narode. Radi toga ih je papa Ivan Pavao II proglasio suzaštitnicima Europe. Tako je blagdan svete braće, 5. srpnja proglašen i danom Napretka.
Volontiranjem doprinositi općem dobru društva i zajednice
Glavna tema ovogodišnje Skupštine bila je volonterstvo koje je pokretačka snaga i Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Zemlje razvijene demokracije poznaju različite forme volonterstva, a unaprjeđenje ovog vida dobrovoljnog aktivizma doprinosi bržem, humanijem i učinkovitijem unaprjeđenju kvalitete života u svakoj zajednici. Usredotočenost na zajedničko dobro jedna je od osnovnih karakteristika volonterstva. Volontiranjem se rješavaju konkretni problemi kroz lokalne ili globalne akcije. To može biti obnova i uređenje javnih prostora, pomaganje u organizaciji kulturnih događanja, društveni rad s marginaliziranim skupinama, pružanje pomoći starijim i nemoćnim osobama ili, pak, pružanje pomoći u područjima pogođenim siromaštvom, prirodnim katastrofama, ratovima, rad na promicanju ljudskih prava itd. Krajnji je cilj i svrha svake volonterske akcije doprinijeti općem dobru zajednice u kojoj se ta aktivnost odvija. O volonterstvu je s teorijskog aspekta na Napretkovoj skupštini govorila Ivana Barišić, članica Napretkove Središnje uprave i predsjednica podružnice u Ljubuškom dok je Dejan Nemčić, poznati humanitarni aktivist i voditelj Napretkovih mladih u Zagrebu govorio o vlastitim volonterskim iskustvima u Africi. Oboje su oduševili sve prisutne.
Dan HKD Napredak
Na Skupštini su jednoglasno usvojena izvješća o radu Napretkovih organizacija i finansijska izvješća, zaključeno je da će povjerenstvo u Zagrebu nastaviti sa svojim radom sukladno Statutu Napretka i zakonu, naglašena je potreba da se dodatno unaprijedi suradnja među podružnicama, zaključeno je da će se pristupiti kreiranju medijske platforme i portal koji će nositi naziv Slovo.ba, donesena je i odluka da sveti Ćiril i Metod budu Napretkovi zaštitnici. Također, odabran je 5. srpanj kao Dan HKD Napredak. Pozvane su sve podružnice da na prikladan način obilježe ovaj dan: misama, akademijama, predavanjima i na druge načine.
Nakon Glavne skupštine predstavnici Napretka nazočili su svetoj misi u crkvi Sv. Ilije koju je predvodio biskup banjalučki Franjo Komarica. Mons. Komarica govorio je o ulozi laika u društvu i istaknuo važnost Napretkovog rada na kulturnom i društvenom polju.
N.Š.